Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עמדות טעינה לרכב חשמלי

רשימה של תחנות טעינה לרכבים חשמליים הפרוסות ברחבי הארץ מעודכן לתאריך אפריל 2022
אנו ממליצים לוודא שהעמדה אכן נמצאת ופעילה לפני הגעה למקום, ניתן לברר באמצעות אתר האינטרנט או בטלפון של אותו ספק.

*מעודכן אפריל 2022 לפי מידע משרד האנרגיה.